Dětský domov

Jedním z ideálů pionýra je pomoc. I proto se PS Táborníci rozhodla uspořádat zábavné odpoledne pro děti z valmezáckého dětského domova. A co bylo na programu?
Želví běh, Hra na Robina Hooda, Kdo nejdál, soutěž O největšího žíznivce a spoustu dalšího. Někdo vyhrál, někdo třeba jenom poprvé v životě střílel z luku. V každém případě to bylo příjemně strávené odpoledne a pro naši skupinu to byla čest, udělat radosti i někomu jinému, než pionýrským dětem.